CASAL MATINAL DURANT LA PRIMERA QUINZENA DE JULIOL 2018

Us adjuntem el dossier del Casal Matinal, per a infants amb Necessitats Educatives Específiques, que vulguin treballar durant dues setmanes pels matí. Una activitat única, molt més que un intensiu:

http://ceibarcelona.com/wp-content/uploads/2018/01/DOSIER-CASAL-CEIB-MATINAL2018.pdf

http://ceibarcelona.com/wp-content/uploads/2018/01/casal-Matinal-2018-CEIB-CAT.pdf