El meu fill pot venir al CEIB?

Sempre que hi hagi algun aspecte que estigui interferint en el benestar d’un infant, en el seu aprenentatge, en la seva conducta, en la seva coordinació motriu o en qualsevol àrea del seu desenvolupament, des del CEIB considerem important ajudar-lo perquè pugui créixer i madurar de forma satisfactòria i positiva.

DE 0-3 ANYS

 • respostes d’una intensitat inapropiada
 • irritabilitat
 • apatia, desconnexió
 • lentitud
 • hiperactivitat
 • immaduresa motriu
 • dificultats d’imitació
 • manca de llenguatge
DE 3-6 ANYS

 • alteracions de la conducta
 • reaccions emocionals desorganitzades
 • pors exagerades, manies
 • hiperactivitat, dispersió, dèficit d’atenció
 • dificultats motrius
 • manca d’interès per les relacions socials
 • retard del llenguatge
 • manca d’autonomia en la vida diària
DE 7-12 ANYS

 • TDA, hiperactivitat
 • dificultats d’aprenentatge: de lectura, de matemàtiques
 • descoordinació motriu en els esports
 • dificultats de motricitat fina, d’escriptura
 • dificultats de llenguatge expressiu i comprensiu
 • alteracions conductuals
 • dificultats de gestió i/o expressió emocional
 • manca d’habilitats socials
ADOLESCENTS

 • durant la infància han tingut alguna dificultat
 • TDA, hiperactivitat
 • trastorns de la conducta
 • alteracions emocionals
 • manca d’habilitats socials
 • dificultats d’aprenentatge
 • alteracions en la motricitat
 • manca de motivació, desorientació personal

SIGNES I SÍMPTOMES DE LA DISFUNCIÓ EN LA INTEGRACIÓ SENSORIAL

Quan el nostre sistema nerviós central no és capaç d’organitzar, interpretar, ni integrar la informació que rep a través d’algun dels sistemes sensorials, i aquesta alteració té un impacte en el desenvolupament de l’infant, parlem de disfunció en el processament sensorial.LLegir +/-

Les dificultats en la Integració Sensorial succeeixen quan un infant presenta un processament incorrecte de la informació que rep del tacte, de la seva localització corporal a l’espai, del moviment o de la gravetat, i/o dels altres sistemes sensorials. L’infant pot trobar-se perdut i amenaçat (tenint reaccions de por i reaccions explosives), o ser poc conscient del que passa al seu voltant (no ser conscient del perill o a vegades no reaccionar davant del dolor ni dels estímuls auditius), o estar buscant estímuls constantment (pot semblar hiperactiu).

És una mica similar a imaginar-se a un mateix en un entorn on alguna cosa tan senzilla com el contacte amb l’altra persona, els sorolls o el moviment, és percebut de forma desagradable, com una agressió. Cap de nosaltres se sentiria segur i tranquil en un món així. D’aquesta forma podem comprendre millor que les dificultats en el processament de la informació sensorial poden tenir conseqüències negatives en el desenvolupament de l’infant. Quan existeix un desordre en la Integració Sensorial, una gran varietat de problemes en l’aprenentatge, en el desenvolupament motriu, en la capacitat de concentració, en el llenguatge o en la conducta es poden observar. Com ara: hiperactivitat, dificultats en la lecto-escriptura, descoordinació motriu, alteracions en la conducta o en les reaccions emocionals, retard en el llenguatge, dificultats d’aprenentatge, etc.

EL MEU FILL JA TÉ DIAGNÒSTIC (TGD, TEA, TDA-H, una síndrome com X-Fràgil, Williams o Down…). POT VENIR AL CEIB?

Molts infants que presenten una alteració del desenvolupament, una afectació neurològica o una síndrome genètica, sovint presenten dificultats de processament sensorial associades al seu diagnòstic. Per tant, la teràpia que apliquem al CEIB els pot ajudar a regular la conducta i les reaccions emocionals, potenciar les habilitats motrius, afavorir la capacitat de concentració, millorar l’autonomia, reforçar les habilitats socials i augmentar el nivell d’alerta i la comunicació.

info@ceibarcelona.com
93 205 51 64