Més sobre la Integració Sensorial…


Els nostres sistemes funcionen totalment relacionats amb el nostre sistema nerviós, el qual integra la informació obtinguda a través dels receptors sensorials, permetent-nos respondre a les demandes ambientals (a casa, al col·legi, al parc, a un centre comercial, etc.). Per entendre aquest concepte, cal que ens introduïm més profundament a l’àmbit de les experiències sensorials viscudes a l’àmbit corporal i des d’allí entendre com succeeix l’aprenentatge de les habilitats bàsiques tals com:
  • Coordinació motriu;
  • Atenció;
  • Llenguatge;
  • Aprenentatge escolar;
  • Autocontrol;
  • Conducta;
  • Hàbits;


El com reacciona un infant davant d’una situació particular d’aprenentatge dependrà de com el seu organisme estigui registrant, modulant i organitzant l’estimulació sensorial, és a dir, de com s’estiguin integrant els diferents sistemes sensorials a nivell neurològic. El terapeuta ocupacional especialitzat en integració sensorial, avalua el desenvolupament psicomotor i la integració sensorial de l’infant, per determinar com està processant i integrant les experiències sensorials registrades a través dels diversos sistemes. A l’hora de proposar un programa terapèutic efectiu, aquesta informació és elemental per a qualsevol infant que presenti algun problema en el seu desenvolupament motor, de llenguatge, d’aprenentatge escolar, emocional o de conducta.
Per més informació, podeu contactar el nostre web.