TERÀPIA PER ALS ADOLESCENTES AL CEIB, 2018

Ja tenim llestos els dos dossiers amb les activitats per als Adolescents.

–> Per als adolescents que participen del Casal de tot el dia, el dossier és aquest enllaç:

http://ceibarcelona.com/wp-content/uploads/2018/01/Dosier-adolescentes-2018.pdf

–> el dossier de les activitats terapèutiques per als Adolescents amb Necessitats Educatives Específiques que vulguin participar al Casal Terapèutic de tardes és el següent:

http://ceibarcelona.com/wp-content/uploads/2018/01/Casal-de-tarda-per-Adolescents-2018.pdf

 

 

CASAL MATINAL DURANT LA PRIMERA QUINZENA DE JULIOL 2018

Us adjuntem el dossier del Casal Matinal, per a infants amb Necessitats Educatives Específiques, que vulguin treballar durant dues setmanes pels matí. Una activitat única, molt més que un intensiu:

http://ceibarcelona.com/wp-content/uploads/2018/01/DOSIER-CASAL-CEIB-MATINAL2018.pdf

http://ceibarcelona.com/wp-content/uploads/2018/01/casal-Matinal-2018-CEIB-CAT.pdf