FORMACIONS AL CEIB-PRIMAVERA 2019

taller

–> divendres 22 de març, de 18.00 a 20.30h, Taller Vivencial per Adults al CEIB Vallès (a La Roca del Vallès). Viu i experimenta la Integració Sensorial. No deixeu escapar aquesta experiència! Per a inscripcions i més detalls: ceibvalles@ceibarcelona.com / 938421496

–> dissabte 6 d’abril de 9 a 14h, primer Monogràfic “Escola sensorialment intel·ligent”, al CEIB (Via Augusta, 263). Per entendre quines són les necessitats sensorials dels infants, i descobrir quines eines i estratègies podem usar en el dia a dia a les escoles (aules, patis, passadissos, menajdors, etc.). Poden assistir-hi professionals de l’àmbit educatiu i sanitari, i també mares i pares. Per a inscripcions i més detalls: info@ceibarcelona.com

taller adults

–> dissabte 8 de juny de 9 a 14h, segon Monogràfic “Integració Sensorial i TEA”, al CEIB (Via Augusta, 263). Volem acompanyar-vos a descobrir quines són les característiques sensorials dels infants amb TEA, per tal de poder comprendre les seves necessitats en l’entorn escolar, i descobrir les millors adaptacions per ajudar-los en el seu dia a dia. Els infants amb TEA sovint presenten dificultats sensorials i conductuals que afecten l’alimentació, el vestit, el joc, l’autonomia, etc. I per aquest motiu parlarem de quines són aquestes especificitats sensorials de l’autisme, i us donarem molts recursos per aplicar! Poden assistir-hi professionals de l’àmbit educatiu i sanitari, i també mares i pares. Per a inscripcions i més detalls: info@ceibarcelona.com

–> divendres 31 de maig, de 18.00 a 21.00h, Taller Vivencial per Adults al CEIB (Ronda General Mitre, 67). Viu i experimenta la Integració Sensorial. No deixeu escapar aquesta experiència! Per a inscripcions i més detalls: info@ceibarcelona.com / 932055164