Què Fem

Al CEIB duem a terme vàries activitats terapèutiques per millorar el desenvolupament infantil de forma global.

Oferim diferents programes terapèutics en funció de les necessitats de cada infant o adolescent.

Seguint els estudis més actualitzats des de l’àmbit de la neurociència, la nostra línia de treball terapèutic segueix aquest ordre evolutiu:

TREBALLEM

 • PROCESSAMENT SENSORIAL
 • MADURESA NEUROLÒGICA
 • CONSCIÊNCIA CORPORAL ESPAIAL
 • MOTIVACIÓ I NIVELL D’ALERTA
 • JOC I PSICOMOTRICITAT
next

MILLOREM

 • CONDUCTA
 • ATENCIÓ
 • COORDINACIÓ MOTRIU
 • PERCEPCIÓ AUDITIVA I VISUAL
 • MOTRICITAT FINA
 • COMUNICACIÓ + INTERACCIÓ
 • LATERALTAT
next

ACONSEGUIM

 • APRENENTAGE
 • HABILITATS SOCIALS
 • AUTOESTIMA
 • LLENGUATGE
 • CONCENTRACIÓ

Al CEIB donem resposta a les necessitats de cada infant i adolescent, aplicant diversos enfocs terapèutics.

Teràpia d’Integració Sensorial

Ens ajuda a que el Sistema Nerviós Central de l’infant aprengui a processar amb una intensitat adequada la informació sensorial que rep del seu cos i del seu entorn, i alhora que interpreti correctament la informació sensorial i pugui aprendre de les experiències.La teràpia d’integració sensorial és molt divertida per als infants i es basa en el joc.

Es duu a terme en un espai molt ric en estímuls sensorials, sobretot vestibulars (gronxadors), propioceptius (cordes, trapezis, elements de pes) i tàctils. No es tracta d’estimular als infants…


… en el sentit de donar-los molta informació sensorial; sinó que es tracta d’ensenyar-los a que aprenguin a ordenar i interpretar correctament la informació sensorial que reben en el seu dia a dia.

El principal objectiu de la teràpia és que el sistema nerviós central processi i integri els estímuls sensorials d’una manera organitzada a través de la realització d’activitats que tenen un significat específic per a cada infant.


D’aquesta manera potenciem que el sistema nerviós central del nen funcioni de manera més adequada, a través d’obtenir respostes adaptades durant la sessió de teràpia. Cada resposta adaptada retro alimenta novament el sistema nerviós, i aquest fet potencia la maduresa i les respostes organitzades, en nivells superiors. Com a últim objectiu, a part d’assolir una maduresa neurològica superior, trobem el fet que l’infant aprèn a interactuar amb el seu entorn, d’una manera més adaptada, beneficiant-se en tot moment dels estímuls que rep.

Per tal que el tractament sigui exitós, cal que la família s’involucri en la comprensió de la disfunció. La teràpia sempre és duta a terme per un terapeuta ocupacional format en integració sensorial, i mai ha de ser realitzada pels pares ni pels cuidadors de l’infant. Tant els familiars directes com altres professionals (mestres, logopedes, fisioterapeutes, psicòlegs…), poden aplicar pautes de la dieta sensorial que hagi desenvolupat el terapeuta ocupacional del CEIB per a cada cas concret.

Aquestes pautes ajudaran a que l’infant tingui un nivell d’alerta més adequat, potenciant un millor aprenentatge i unes reaccions més organitzades.

Teràpia Ocupacional Pediàtrica
En moltes ocasions és necessari potenciar aspectes específics del desenvolupament mitjançant sessions de teràpia ocupacional pediàtrica:

 • Millorar l’escriptura
 • Reforçar la motricitat fina
 • Potenciar l’autonomia personal (higiene, vestit, alimentació)
 • Fer acompanyaments escolars
Psicomotricitat
Mitjançant la teràpia psicomotriu al CEIB, potenciem les habilitats de joc i d’exploració motriu que són necessàries per millorar la coordinació, la comunicació, la interacció, la cognició i la maduresa global.Des del CEIB entenem que la combinació de la teràpia d’integració sensorial amb la psicomotricitat, afavoreix el desenvolupament psíquic dels infants a través del cos, promovent l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant.En ocasions les sessions es fan de forma individual, d’altres es fan en petits grups, i fins i tot realitzem sessions de psicomotricitat en família.

Habilitats socials i de joc

El joc és la principal ocupació dels infants a través de la qual aprenen les habilitats bàsiques que els permeten donar respostes adaptades a cada situació.

Les sessions del CEIB promouen sempre l’aprenentatge a través del joc, mitjançant teràpia individual o grupal.

Encara que l’infant treballi sol amb la seva terapeuta, a la sala del CEIB sempre hi ha altres infants, i això ens ajuda a crear un entorn normalitzat que potencia les habilitats socials, la interacció i la comunicació.

En totes les sessions terapèutiques treballem les necessitats individuals de cada infant, alhora que podem potenciar les habilitats socials i el joc. La sala de teràpia del CEIB és un entorn molt enriquidor a nivell social, perquè permet fer teràpia individual dins d’un grup d’infants.