Quines teràpies fem

El CEIB és un centre de teràpia ocupacional pediàtrica, especialitzat en teràpia d’integració sensorial. Per això, treballem directament sobre les dificultats de processament sensorial, i donem resposta a les necessitats de cada infant i adolescent, aplicant també altres enfocs terapèutics: des del treball de la coordinació motriu fina i gruixuda, fins al reforçament de les habilitats socials, la regulació de la conducta, la millora de la capacitat d’atenció, la potenciació de l’autonomia i l’aprenentatge i l’augment de la comunicació.

 

Inicialment sempre fem una valoració, per determinar els objectius terapèutics a tenir en compte durant les sessions.

Quines teràpies fem

El CEIB és un centre de teràpia ocupacional pediàtrica, especialitzat en teràpia d’integració sensorial. Per això, treballem directament sobre les dificultats de processament sensorial, i donem resposta a les necessitats de cada infant i adolescent, aplicant també altres enfocs terapèutics: des del treball de la coordinació motriu fina i gruixuda, fins al reforçament de les habilitats socials, la regulació de la conducta, la millora de la capacitat d’atenció, la potenciació de l’autonomia i l’aprenentatge i l’augment de la comunicació.

 

Inicialment sempre fem una valoració, per determinar els objectius terapèutics a tenir en compte durant les sessions.

Teràpia d’Integració Sensorial

Facilita que el Sistema Nerviós Central aprengui a registrar i a modular amb una intensitat adequada la informació sensorial que rep del cos i de l’entorn. A més a més,  ajuda a desenvolupar la correcta interpretació de la informació sensorial, per tal de poder aprendre de les experiències.

 

La teràpia d’integració sensorial és molt divertida per als infants i es basa en el joc. La sala és un espai molt ric en estímuls sensorials, sobretot a nivell vestibular (gronxadors) i propioceptiu (materials grans, cordes, trapezis, elements de pes). No es tracta de fer una estimulació passiva, sinó que es tracta d’ensenyar-los a organitzar i entendre correctament la informació sensorial que reben en el seu dia a dia.

El principal objectiu de la teràpia és que el sistema nerviós central processi els estímuls sensorials d’una manera més organitzada i generi respostes adaptades, a través de la realització d’activitats dissenyades per a cada infant.

Cada resposta adaptada dóna un feedback al sistema nerviós de l’infant, i això facilita la creació de noves sinapsis, i potencia la maduresa neurològica. A més a més, l’infant aprèn a interactuar de forma més organitzada amb el seu entorn, i això beneficia la seva autonomia i la seva participació en les activitats en l’àmbit escolar i familiar.

 

La teràpia sempre és duta a terme per un equip de terapeutes ocupacionals formats en integració sensorial, que podran dissenyar quan calgui, unes pautes sensorials (dieta sensorial), per complementar la teràpia des de casa i des de l’escola.

Facilita que el Sistema Nerviós Central aprengui a registrar i a modular amb una intensitat adequada la informació sensorial que rep del cos i de l’entorn. A més a més,  ajuda a desenvolupar la correcta interpretació de la informació sensorial, per tal de poder aprendre de les experiències.

 

La teràpia d’integració sensorial és molt divertida per als infants i es basa en el joc. La sala és un espai molt ric en estímuls sensorials, sobretot a nivell vestibular (gronxadors) i propioceptiu (materials grans, cordes, trapezis, elements de pes). No es tracta de fer una estimulació passiva, sinó que es tracta d’ensenyar-los a organitzar i entendre correctament la informació sensorial que reben en el seu dia a dia.

 

El principal objectiu de la teràpia és que el sistema nerviós central processi els estímuls sensorials d’una manera més organitzada i generi respostes adaptades, a través de la realització d’activitats dissenyades per a cada infant.

Cada resposta adaptada dóna un feedback al sistema nerviós de l’infant, i això facilita la creació de noves sinapsis, i potencia la maduresa neurològica. A més a més, l’infant aprèn a interactuar de forma més organitzada amb el seu entorn, i això beneficia la seva autonomia i la seva participació en les activitats en l’àmbit escolar i familiar.

 

La teràpia sempre és duta a terme per un equip de terapeutes ocupacionals formats en integració sensorial, que podran dissenyar quan calgui, unes pautes sensorials (dieta sensorial), per complementar la teràpia des de casa i des de l’escola.

Teràpia Ocupacional Pediàtrica:

Ens ajuda a optimitzar aspectes específics del desenvolupament de cada infant, amb l’objectiu principal de potenciar la seva autonomia i la participació activa de l’infant en tots els seus contextos.

 

Es basa en que l’infant pugui generalitzar els aprenentatges que fa a la sala de teràpia, a la resta d’entorns. Generalment la intervenció es fa al CEIB, però pot complementar-se amb sessions dins de l’entorn escolar i familiar.

Alguns espais terapèutics com el Casal d’estiu o les Colònies, són ideals per a treballar des de la teràpia ocupacional pediàtrica i optimitzar al màxim l’autonomia.

 

Algunes àrees que treballem específicament són:

 

  • Escriptura, traç i la motricitat fina
  • Esports i coordinació motriu gruixuda
  • Autonomia personal (higiene, vestit, alimentació)
  • Adaptacions i ajudes tècniques per a l’aprenentatge escolar

Ens ajuda a optimitzar aspectes específics del desenvolupament de cada infant, amb l’objectiu principal de potenciar la seva autonomia i la participació activa de l’infant en tots els seus contextos.

 

Es basa en que l’infant pugui generalitzar els aprenentatges que fa a la sala de teràpia, a la resta d’entorns. Generalment la intervenció es fa al CEIB, però pot complementar-se amb sessions dins de l’entorn escolar i familiar.

 

Alguns espais terapèutics com el Casal d’estiu o les Colònies, són ideals per a treballar des de la teràpia ocupacional pediàtrica i optimitzar al màxim l’autonomia.

 

Algunes àrees que treballem específicament són:

 

  • Escriptura, traç i la motricitat fina
  • Esports i coordinació motriu gruixuda
  • Autonomia personal (higiene, vestit, alimentació)
  • Adaptacions i ajudes tècniques per a l’aprenentatge escolar

Psicomotricitat:

Mitjançant la teràpia psicomotriu, potenciem les habilitats de joc i d’exploració, necessàries per millorar la coordinació, la interacció, el joc i la maduresa global. Des del CEIB entenem que la combinació de la teràpia d’integració sensorial amb la psicomotricitat, afavoreix el desenvolupament psíquic dels infants a través del cos, promovent l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant.

Mitjançant la teràpia psicomotriu, potenciem les habilitats de joc i d’exploració, necessàries per millorar la coordinació, la interacció, el joc i la maduresa global. Des del CEIB entenem que la combinació de la teràpia d’integració sensorial amb la psicomotricitat, afavoreix el desenvolupament psíquic dels infants a través del cos, promovent l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant.

Teràpia grupal:

El joc és la principal ocupació dels infants, a través de la qual aprenen les habilitats bàsiques d’interacció. Mitjançant la participació activa en dinàmiques de joc, aprenen a generar respostes més adaptades a diferents contextos socials.

Les sessions grupals del CEIB promouen l’aprenentatge d’aquestes habilitats, a través de la vivència directa i la interacció.

No ens basem en un sol enfoc terapèutic. Partim de la nostra mirada com a terapeutes ocupacionals pediàtriques, i mitjançant la teràpia de joc grupal apliquem eines d’integració sensorial, de psicomotricitat, i d’altres recursos terapèutics que ens donen suport per potenciar les habilitats socials.

Les dinàmiques grupals que creem, permeten generar dinàmiques d’interacció positiva durant el joc, i permeten que els infants aprenguin noves habilitats d’interacció social, a través d’aquests processos vivencials.

El joc és la principal ocupació dels infants, a través de la qual aprenen les habilitats bàsiques d’interacció. Mitjançant la participació activa en dinàmiques de joc, aprenen a generar respostes més adaptades a diferents contextos socials.

Les sessions grupals del CEIB promouen l’aprenentatge d’aquestes habilitats, a través de la vivència directa i la interacció.

No ens basem en un sol enfoc terapèutic. Partim de la nostra mirada com a terapeutes ocupacionals pediàtriques, i mitjançant la teràpia de joc grupal apliquem eines d’integració sensorial, de psicomotricitat, i d’altres recursos terapèutics que ens donen suport per potenciar les habilitats socials.

Les dinàmiques grupals que creem, permeten generar dinàmiques d’interacció positiva durant el joc, i permeten que els infants aprenguin noves habilitats d’interacció social, a través d’aquests processos vivencials.

Skip to content