Atención! Indicadores de una disfunción en el procesamiento sensorial!

Atención! Indicadores de una disfunción en el procesamiento sensorial!

¿Cuáles son los indicadores de una alteración en la integración sensorial?

 • Reacción exagerada a los estímulos – Hipersensibilidades (no se concentra, se aisla fácilmente, tiene muchos miedos, llora y hace pataletas…)
 • Reacció reduïda – Baix registre sensorial (és massa valent, no nota el dolor, no escolta, no s’adona del que passa al seu voltant…);
 • Nivell d’activitat molt alt (no para quiet, sempre està buscant el moviment);
 • És descoordinat, cau a terra, xoca…
 • Es distreu fàcilment, es despista i no es concentra… 
 • Té dificultats d’aprenentatge;
 • És impulsiu, no controla les seves reaccions, té molta força;
 • És dèbil, es cansa fàcilment, té un baix to muscular;
 • No fa cas, és desobedient, busca els límits, no accepta normes;
 • Li costen les activitats motrius bilaterals i les seqüencies (vestir-se, retallar amb tisores, fer la tombarella, pedalar un tricicle o  bicicleta…)

 

 
A quins infants pot beneficiar?
 • Dificultats de coordinació motriu;
 • Problemes d’aprenentatge;
 • Hiperactivitat, dèficit d’atenció;
 • Retard en el llenguatge;
 • Alteracions musculars, hipotonia;
 • Alteracions emocionals;
 • Dificultats de conducta o socials;
 • Retard maduratiu;
 • Retard del desenvolupament.
I també a tots aquells infants que tinguin un diagnòstic mèdic o psicològic específic (TDA, TDA-H, Sd. Down, Sd. X-Fràgil, Sd. Rett, Asperger, paràlisi cerebral, Autisme, TGD…), i que degut a aquest diagnòstic presenten algunes de les dificultats citades anteriorment.


Ir al contenido