Introducció a la integració sensorial

Des de l’any 2018, aquest curs d’introducció a la Integració Sensorial permet descobrir les bases que fonamenten aquesta teoria. És un curs dirigit a professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i terapèutic. En tot moment ens centrem en els principis de la neurociència, i sempre ho acompanyem amb la pràctica per comprendre les necessitats dels infants que presenten dificultats de processament sensorial.

 

No és un curs que prepari els assistents per poder aplicar la teràpia d’Integració Sensorial, ja que per això cal una formació molt més llarga i específica. Però sí que dóna suport al dia a dia dels professionals que treballen amb infants que presenten aquest tipus de dificultats. Per millorar la pràctica professional, i principalment per beneficiar el desenvolupament dels infants que presenten aquest tipus de necessitats.

Introducció a la integració sensorial

Des de l’any 2018, aquest curs d’introducció a la Integració Sensorial permet descobrir les bases que fonamenten aquesta teoria. És un curs dirigit a professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i terapèutic. En tot moment ens centrem en els principis de la neurociència, i sempre ho acompanyem amb la pràctica per comprendre les necessitats dels infants que presenten dificultats de processament sensorial.

 

No és un curs que prepari els assistents per poder aplicar la teràpia d’Integració Sensorial, ja que per això cal una formació molt més llarga i específica. Però sí que dóna suport al dia a dia dels professionals que treballen amb infants que presenten aquest tipus de dificultats. Per millorar la pràctica professional, i principalment per beneficiar el desenvolupament dels infants que presenten aquest tipus de necessitats.

És un curs amb un alt component pràctic (els primers 4 dissabtes tenen moltes dinàmiques, exercicis i anàlisi de vídeos), i sobretot el darrer cap de setmana és totalment vivencial, a les sales de teràpia del CEIB. Any rere any valorem la realització online, presencial o mixta.

 

Aquesta formació és impartida per la Bàrbara Viader, la Jenny Cardona i la Mireia Pey, i complementada per altres professionals de l’equip del CEIB i altres professionals de l’àmbit de les neurociències i la neuroeducació, que actualitzem any rere any.

És un curs amb un alt component pràctic (els primers 4 dissabtes tenen moltes dinàmiques, exercicis i anàlisi de vídeos), i sobretot el darrer cap de setmana és totalment vivencial, a les sales de teràpia del CEIB. Any rere any valorem la realització online, presencial o mixta.

 

Aquesta formació és impartida per la Bàrbara Viader, la Jenny Cardona i la Mireia Pey, i complementada per altres professionals de l’equip del CEIB i altres professionals de l’àmbit de les neurociències i la neuroeducació, que actualitzem any rere any.

Skip to content