Com les apliquem

Durant les sessions de teràpia al CEIB, l’infant aprèn a processar la informació sensorial del seu cos i de l’entorn, mitjançant activitats que realitzem. D’aquesta manera avancem en la maduresa neurològica, generant respostes cada vegada més madures i adaptades a les demandes de cada situació.

La teràpia es realitza sempre partint de la motivació interna de l’infant, a partir de la qual la terapeuta guia el joc i les activitats, per tal de millorar les àrees on hi ha dificultats. El més important és que l’infant participa activament de totes les activitats que realitza, de tal manera que les respostes que genera són noves habilitats que ha après.

Com les apliquem

Durant les sessions de teràpia al CEIB, l’infant aprèn a processar la informació sensorial del seu cos i de l’entorn, mitjançant activitats que realitzem. D’aquesta manera avancem en la maduresa neurològica, generant respostes cada vegada més madures i adaptades a les demandes de cada situació.

La teràpia es realitza sempre partint de la motivació interna de l’infant, a partir de la qual la terapeuta guia el joc i les activitats, per tal de millorar les àrees on hi ha dificultats. El més important és que l’infant participa activament de totes les activitats que realitza, de tal manera que les respostes que genera són noves habilitats que ha après.

TERÀPIA SETMANAL

 

Fem un acompanyament terapèutic individualitzat per a cada infant, i les sessions poden ser individuals o grupals.

Cada sessió dura 40 minuts, i generalment es fan dues sessions terapèutiques a la setmana, que es poden fer en un mateix dia, o en dies separats.  Es fan sempre directament al CEIB

 

 

 

TERÀPIA DURANT LES VACANCES

 

Quan els infants no tenen escola és un bon moment per reforçar la seva maduresa neurològica a través de les teràpies intensives, els casals i les colònies que oferim des del CEIB. En funció de les característiques i edats de cada infant, es recomana una activitat o una altra.

 

ESTIU AL CEIB

ASSESSORAMENT ONLINE

 

Des del CEIB, no realitzem sessions de teràpia online. El que sí que oferim, són sessions d’assessorament a famílies i a escoles, per aquesta via. L’assessorament consisteix a analitzar una situació o un cas particular, i donar les pautes necessàries per optimitzar el dia a dia. Si l’infant o l’adolescent o l’adult que demana l’assessorament, requereix d’una intervenció terapèutica, aquesta haurà de fer-se presencialment.

 

TERÀPIA INTENSIVA

 

Els infants vénen al CEIB durant una setmana sencera, i fan 3 sessions terapèutiques cada dia (en alguns casos es poden fer 2 o 4 sessions diàries). Aquesta teràpia intensiva es pot repetir de 2 a 6 cops cada any. La teràpia intensiva la poden fer tots els infants que necessitin reforçar el seu procés maduratiu, tant si assisteixen a teràpia setmanal, com si no. S’acostumen a fer durant períodes de vacances escolars, però també es poden organitzar la resta de l’any, amb petició prèvia.

TERÀPIA SETMANAL

 

Fem un acompanyament terapèutic individualitzat per a cada infant, i les sessions poden ser individuals o grupals.

Cada sessió dura 40 minuts, i generalment es fan dues sessions terapèutiques a la setmana, que es poden fer en un mateix dia, o en dies separats.

Es fan sempre directament al CEIB

 

TERÀPIA DURANT LES VACANCES

 

Quan els infants no tenen escola és un bon moment per reforçar la seva maduresa neurològica a través de les teràpies intensives, els casals i les colònies que oferim des del CEIB. En funció de les característiques i edats de cada infant, es recomana una activitat o una altra.

 

Tipus de teràpies

ASSESSORAMENT ONLINE

 

Des del CEIB, no realitzem sessions de teràpia online. El que sí que oferim, són sessions d’assessorament a famílies i a escoles, per aquesta via. L’assessorament consisteix a analitzar una situació o un cas particular, i donar les pautes necessàries per optimitzar el dia a dia. Si l’infant o l’adolescent o l’adult que demana l’assessorament, requereix d’una intervenció terapèutica, aquesta haurà de fer-se presencialment.

 

TERÀPIA INTENSIVA

 

Els infants vénen al CEIB durant una setmana sencera, i fan 3 sessions terapèutiques cada dia (en alguns casos es poden fer 2 o 4 sessions diàries). Aquesta teràpia intensiva es pot repetir de 2 a 6 cops cada any. La teràpia intensiva la poden fer tots els infants que necessitin reforçar el seu procés maduratiu, tant si assisteixen a teràpia setmanal, com si no. S’acostumen a fer durant períodes de vacances escolars, però també es poden organitzar la resta de l’any, amb petició prèvia.a

TERÀPIA SETMANAL

 

Fem un acompanyament terapèutic individualitzat per a cada infant, i les sessions poden ser individuals o grupals.

Cada sessió dura 40 minuts, i generalment es fan dues sessions terapèutiques a la setmana, que es poden fer en un mateix dia, o en dies separats.

Es fan sempre directament al CEIB

TERÀPIA DURANT LES VACANCES

 

Quan els infants no tenen escola és un bon moment per reforçar la seva maduresa neurològica a través de les teràpies intensives, els casals i les colònies que oferim des del CEIB. En funció de les característiques i edats de cada infant, es recomana una activitat o una altra.

 

Tipus de teràpies

ASSESSORAMENT ONLINE

 

Des del CEIB, no realitzem sessions de teràpia online. El que sí que oferim, són sessions d’assessorament a famílies i a escoles, per aquesta via. L’assessorament consisteix a analitzar una situació o un cas particular, i donar les pautes necessàries per optimitzar el dia a dia. Si l’infant o l’adolescent o l’adult que demana l’assessorament, requereix d’una intervenció terapèutica, aquesta haurà de fer-se presencialment.

TERÀPIA INTENSIVA

 

Els infants vénen al CEIB durant una setmana sencera, i fan 3 sessions terapèutiques cada dia (en alguns casos es poden fer 2 o 4 sessions diàries). Aquesta teràpia intensiva es pot repetir de 2 a 6 cops cada any. La teràpia intensiva la poden fer tots els infants que necessitin reforçar el seu procés maduratiu, tant si assisteixen a teràpia setmanal, com si no. S’acostumen a fer durant períodes de vacances escolars, però també es poden organitzar la resta de l’any, amb petició prèvia.a

Skip to content