Què fem

Al CEIB duem a terme vàries activitats terapèutiques per millorar el desenvolupament de forma global. Per això, oferim diversos programes terapèutics en funció de les necessitats de cada infant o adolescent:

Sessions de teràpia setmanals

(de 0 a 15 anys)

Blocs de teràpia
intensiva

(de 0 a 18 anys)

Casal terapèutic
d’estiu

(de 3 a 9 anys)

Colònies

d’estiu

(de 4 a 15 anys)

Teràpia grupal

per a adolescents

(de 12 a 18 anys)

Totes aquestes inter vencions les duem a terme en diferents períodes del curs escolar i també durant les vacances. Podeu trobar més informació al següent enllaç:

Què fem

Al CEIB duem a terme vàries activitats terapèutiques per millorar el desenvolupament de forma global. Per això, oferim diversos programes terapèutics en funció de les necessitats de cada infant o adolescent:

Totes aquestes inter vencions les duem a terme en diferents períodes del curs escolar i també durant les vacances. Podeu trobar més informació al següent enllaç:

Què fem

Al CEIB duem a terme vàries activitats terapèutiques per millorar el desenvolupament de forma global. Per això, oferim diversos programes terapèutics en funció de les necessitats de cada infant o adolescent:

Totes aquestes inter vencions les duem a terme en diferents períodes del curs escolar i també durant les vacances. Podeu trobar més informació al següent enllaç:

Seguint els estudis més actualitzats des de l’àmbit de la neurociència, la nostra línia de treball permet intervenir en les següents àrees:

 • PROCESSAMENT SENSORIAL
 • CONDUCTA I MADURESA EMOCIONAL
 • APRENENTATGE
 • COORDINACIÓ MOTRIU
 • MOTRICITAT FINA I ESCRIPTURA
 • ATENCIÓ I NIVELL D’ALERTA
 • AUTONOMIA
 • COMUNICACIÓ
 • INTERACCIÓ SOCIAL

Seguint els estudis més actualitzats des de l’àmbit de la neurociència, la nostra línia de treball permet intervenir en les següents àrees:

 • PROCESSAMENT SENSORIAL
 • CONDUCTA I MADURESA EMOCIONAL
 • APRENENTATGE
 • COORDINACIÓ MOTRIU
 • MOTRICITAT FINA I ESCRIPTURA
 • ATENCIÓ I NIVELL D’ALERTA
 • AUTONOMIA
 • COMUNICACIÓ
 • INTERACCIÓ SOCIAL

Quins infants poden venir al CEIB?

Sempre que hi hagi algun aspecte que estigui interferint en el benestar d’un infant, en el seu aprenentatge, en la conducta, en l’atenció, en la coordinació motriu o en qualsevol àrea del seu desenvolupament, considerem important acompanyar a l’infant, perquè pugui créixer i madurar de forma positiva.

No cal tenir un diagnòstic específic. Podeu demanar-nos ajuda, sempre que detecteu alguna dificultat que impacti negativament en el seu dia a dia, i que pugui tenir com a origen una alteració en el processament sensorial o en la maduresa neurològica.

Quins infants poden venir al CEIB?

Sempre que hi hagi algun aspecte que estigui interferint en el benestar d’un infant, en el seu aprenentatge, en la conducta, en l’atenció, en la coordinació motriu o en qualsevol àrea del seu desenvolupament, considerem important acompanyar a l’infant, perquè pugui créixer i madurar de forma positiva.

No cal tenir un diagnòstic específic. Podeu demanar-nos ajuda, sempre que detecteu alguna dificultat que impacti negativament en el seu dia a dia, i que pugui tenir com a origen una alteració en el processament sensorial o en la maduresa neurològica.

Dificultats que podem observar segons l’edat:

0-3anys:

 

• Irritabilitat, dificultats de regulació

• Hipotonia o immaduresa motriu

• Apatia, desconnexió, lentitud

• Hiperactivitat, dispersió

• Dificultats en el joc

• Manca d’imitació

• Alteració en la comunicació

• Hipersensibilitats

• Pobre interacció, aïllament

3 a 7 anys:

 

• Dificultats conductuals

• Hiperactivitat, dispersió

• Alteracions emocionals

• Pors exagerades, manies

• Descoordinació motriu

• Pobre motricitat fina

• Dificultats en les relacions socials

• Retard del llenguatge

• Manca d’autonomia

7 a 14 anys:

 

• TDA, hiperactivitat

• Dificultats d’aprenentatge

• Descoordinació (sobretot motriu)

• Endarreriment en la motricitat fina

• Immaduresa en l’escriptura

• Alteracions conductuals

• Manca de regulació emocional

• Dificultats d’interacció grupal

• Hipersensibilitats

0-3anys:

 

• Irritabilitat, dificultats de regulació

• Hipotonia o immaduresa motriu

• Apatia, desconnexió, lentitud

• Hiperactivitat, dispersió

• Dificultats en el joc

• Manca d’imitació

• Alteració en la comunicació

• Hipersensibilitats

• Pobre interacció, aïllament

3 a 7 anys:

 

• Dificultats conductuals

• Hiperactivitat, dispersió

• Alteracions emocionals

• Pors exagerades, manies

• Descoordinació motriu

• Pobre motricitat fina

• Dificultats en les relacions socials

• Retard del llenguatge

• Manca d’autonomia

7 a 14 anys:

 

• TDA, hiperactivitat

• Dificultats d’aprenentatge

• Descoordinació (sobretot motriu)

• Endarreriment en la motricitat fina

• Immaduresa en l’escriptura

• Alteracions conductuals

• Manca de regulació emocional

• Dificultats d’interacció grupal

• Hipersensibilitats

0-3anys:

 

• Irritabilitat, dificultats de regulació

• Hipotonia o immaduresa motriu

• Apatia, desconnexió, lentitud

• Hiperactivitat, dispersió

• Dificultats en el joc

• Manca d’imitació

• Alteració en la comunicació

• Hipersensibilitats

• Pobre interacció, aïllament

3 a 7 anys:

 

• Dificultats conductuals

• Hiperactivitat, dispersió

• Alteracions emocionals

• Pors exagerades, manies

• Descoordinació motriu

• Pobre motricitat fina

• Dificultats en les relacions socials

• Retard del llenguatge

• Manca d’autonomia

7 a 14 anys:

 

• TDA, hiperactivitat

• Dificultats d’aprenentatge

• Descoordinació (sobretot motriu)

• Endarreriment en la motricitat fina

• Immaduresa en l’escriptura

• Alteracions conductuals

• Manca de regulació emocional

• Dificultats d’interacció grupal

• Hipersensibilitats

Skip to content